Prisliste

Sires On Ice Veterinærtjenester:

Generell Konsultasjon Veterinær:

  • Konsultasjon opp til 15 min: 600kr
  • Konsultasjon opp til 30 min: 850kr
  • Utredning, 1 time: 1500kr
  • Hematologi, svar på to min: 500kr
  • Ultralyd under konsultasjon: 450kr
  • Blodprøver for innsendelse: 300kr (evt pris for aktuelle tester kommer i tillegg)
  • Resept: 150kr
  • Kloklipp: 250
  • Pelsklipp av tover/poter: 250kr
  •  

Operasjon:

  • Kastrasjon Hannkatt: 800kr
  • Kastrasjon Hunnkatt: 1950kr
  • Kastrasjon Hannhund <20kg: 3900kr
  • Kastrasjon Hannhund >20 Kg:4900kr
  • Kastrasjon Tispe <20kg: 5900kr
  • Kastrasjon Tispe >20kg: 6900kr
  • Keisersnitt: 8900kr
  • Andre operasjoner: Pris på forespørsel.
  •  

Tenner:

  • Tannrens: 1200kr inkluderer bruk av ultralydscaler, overvåkning og anestesi. 
  • Tannbehandling: Pris på forespørsel
  • Gratis tannsjekk, med kontroll av tenner og tannkjøtt.
  •  

Vaksinasjon

  • Årlig vaksinasjon og helsesjekk første hund/katt, DHPPi/ Pi/ BbPi/ Tricat/ Ducat/Rabies: 650kr
  • Herpes: 670kr
  • Påfølgende hund/katt: 500kr
  • Microchip, Vaksinasjon og Helseattest: 950kr per valp.
  • For repro kunder, hvor kullet er kommet til ved hjelp av SOI: Microchip, Vaksinasjon og Helseattest 750kr per valp
  • Pass ved Helsesjekk og vaksinasjon: 350kr
  • Blod/swab for innsending av DNA: 300kr
 •  

Ormekur

  • Egen ormekur, stempel i pass: 50kr.
  • Ormekurbehandling med stempel i pass, uten egen: 50 kr + pris for tablett, som er avhengig av hundens størrelse.
  •  

Alle priser er for bookede timer innen normal åpningstid på hverdager, for timer booket utenfor åpningstid tillegges +50% i prisen.

Alle priser er inkluder MVA

Sires On Ice Reproduksjonstjenester: 

Reproduksjon i klinikk:

 • Prog Test: 700kr. Mini Vidas maskin med høyeste nøyaktighet og svar på en time.
 • Nedfrysing av Sæd: 3000kr. Inkluderer en tapping, analyse, nedfrysning og papirarbeid.
 • Nedfrysing Sæd to ganger innen en time samme hund: 4500kr. Inkluderer tapping, analyse, nedfrysning og papirarbeid.
 • Test av sædkvalitet: 1000kr. inkluderer tapping, analyse og papirarbeid.
 • Ultralyd for å bekrefte drektighet: 600kr
 • Celleanalyse: 350kr.
 • Inseminasjon, tradisjonell norsk metode: 1500kr
 • Inseminasjon TCI: 2950kr. Sæden legges  inn i livmoren med kameraendoskop og ekstra næringstilsetning.
 • Inseminasjon TCI andre gang, påfølgende dag: 1850kr.
 

Mobilklinikken:

 • Mobilklinikken: Nedfryse Sæd en gang, inkluderer tapping, analyse, nedfrysning og papirarbeid: 4500kr
 • Mobilklinikken: Nedfryse Sæd to ganger innen en time fra samme hund, inkluderer tapping, analyse, nedfrysning og papirarbeid:  6000kr.
 • Analyse: 1500kr

Sires On Ice Sædbank:

 • Lagring: 600kr per år / 50kr per mnd for første Vial/ strå tilsvarende en inseminering.
 • 60kr per mnd for 2 vials/ strå tilsvarende 2 insemineringer
 • 70kr per med for 3 vials/ strå tilsvarende 3 insemineringer
 • +10 kr per mnd for hver ekstra Vial/ strå tilsvarende en inseminering.
 • Kjølt sæd 3200kr. Inkluderer tapping, transportboks, forberedelse og papirarbeid. 
 • Leie av tank for frossen sæd, 1500kr per uke. 
 • Nitrogen, 500kr for påfylling av tank for transport.
 • Innregistrering/utlevering i sædbanken: 1000kr adminsitrasjonsavgift når vi ikke administrerer transport.
 • Innregistrering/utlevering i Sædbanken: Gratis når vi administrerer transport.
 • Papirarbeid for forsendelse, export og innfortolling når det ikke er vi som sender forsendelsen: 1500kr. 
 • Forsendelse på forespørsel.
 • MVA ved import av kjølt og frossen sæd er Toll/moms for tiden estimert ut i fra pris betalt i utlandet,  pris for transport og tjenester ved klinikk, avtale om betaling med eier av hannhunden, sett i sammenheng med prisen av en valp i din rase. Papirer MÅ være i orden før forsendelse bestilles til Norge og kopi SKAL være sendt post@siresonice.no, ta kontakt. 
 • Pris for arbeid med inn fortolling: 1250kr  (kommer på faktura sammen med  MVA gitt fra tollvesenet)
 
Vi fakturerer for et helt år lagring for alle kunder som har mindre en 30 vials lagret, ubrukt lagringstid blir ikke tilbakebetalt.