Hopp til innholdet

Reproduction Services

 

 • Freezing Semen

  Sires on Ice Norway provides your breeding program with the latest technology within semen freezing services. We have the expertise within analysis and freezing to give you accurate results in assisted reproduction.  Our goal is to provide you with the best results possible.

   

 • Chilled Semen 

  Chilled semen collection, analysing and processing. Shipped to your required destination. Sires On Ice have developed our own scientifically produced semen extenders, to provide maximum life of your dogs semen during the chilling process. We make sure all semen collections are to the highest quality. We are registered in Traces, always complying to the rules and restrictions for shipping semen.

 • Semen storage and transportation.

  Sires On Ice Norway have our own semen storage facility that is in a fire proof vault to ensure the upmost safety of your dog semen. Our storage facility is Norwegian Kennel club approved. We can ship your semen worldwide, taking care of all paperwork and logistical procedures for you.

 • Artificial Insemination 

  Artificial insemination of your bitch, can provide you with the best results possible. This process also removes the risk of injury, stress, and possible disease that could occur during a natural mating. We use state of the art endoscope specially designed for canine insemination.

 •  Semen Assessment and Analysis

  Assessment and analysis of your dogs semen quality is crucial in any dog breeding program. Knowing that your dogs semen is of acceptable standard, will help you maintain a successful stud dog service. Here at soin we use the latest technology to be able to assess and evaluate the quality of your dogs semen.

 • Progesterone testing and cytology.

  Progesterone testing and cytology helps to determine the optimal timing for insemination or mating your bitch. 

  It is the most accurate way of determine when to mate, and will provide greater results for your breeding program. 

 • Mobile Clinic

  SOI Norway have a mobile semen freezing service. We are able to collect and freeze semen at dog shows, at your home or other venues. This is perfect for people who live long distances away from our clinic. Minimum of 10 dogs depending on distance from our clinic. Full assessment and analysis of your dogs semen, frozen to the highest of standards.

Reproduksjons Tjenester 

 • Nedfrysning av sæd

Sires On Ice Norway gir ditt avlsprogram det siste innen teknologi for å fryse ned og bevare sæd fra din hund. Vi har ekspertisen innen analyse og nedfrysning som gir deg nøyaktige resultat innen assistert befruktning for hund. Vårt mål er å gi best mulige resultat for deg og din hund.

 • Kjølt Sæd

Kjølt sæd med tapping, analyse, forberedelse og forsendelse til din destinasjon. Sires on Ice har utviklet egne vitenskapelige produserte tilsetninger for å få maksimalt ut av sædkvaliteten til din hund under nedkjøling og transport. Vi passer på at alle tappinger av høyeste mulige kvalitet. Vi er registrert i Traces, og følger til en hver tid gjeldene regelverk for transport til din destinasjon.

 • Sædbank, lagring av sæd og transport

Sires On Ice har egen sædbank, store trygge tanker, som holdes i et brannsikkert hvelv for å sikre den beste oppbevaring for din hunds sæd. Vår sædbank er godkjent for bruk og registrering av valper i Norsk Kennel Klub. Vi har kompetansen og kunnskapen som behøves for å ta oss av logistikk og lagring.

 • Inseminasjon – Kunstig befruktning, TCI – AI

Inseminasjon av din tispe gir deg best mulig resultat mulig. Prosedyren minimerer risiko for skader, stress og overførbare sykdommer som kan skje ved en naturlig parrings prosess. Vi bruker kun topp moderne utstyr spesielt uformet for inseminasjon av hund. 

 • Analyse av Sædkvalitet

Vurdering, kunnskap om og analyse av din hunds sædkvalitet er en avgjørende i et hvert avlsprogram. Det å vite at sæden til en hannhund varierer hele livet og ved parings eller inseminasjons tidspunkt er av akseptabel standard vil hjelpe å opprettholde en suksessfull avelshann resultater.

 • Progesteron og cytologi – Timing.  

Progesteron testing av tisper og cytologi (brunstkontroll) hjelper deg å finne den optimale timing for å parre eller inseminere din tispe. Vi nytter av de mest nøyaktige instrumenter for vurdering og du vil se at det gir stort utbytte for ditt avlsprogram. 

 • Mobilklinikk

SOI Norway har en mobil enhet for analyse og nedfrysning av sæd fra hund. Vi har mulighet til å tappe og fryse ned sæd fra hunder ved f.eks utstillinger, ved ditt hjem eller andre arenaer hvor hunder møtes. 

En perfekt løsning for deg som ikke bor på Østlandet.