BAER TEST

What is the BAER test?

The hearing test known as the brainstem auditory evoked response (BAER) detects electrical activity in the cochlea and auditory pathways in the brain in much the same way that an antenna detects radio signals or an EKG detects electrical activity of the heart. The response waveform consists of a series of peaks numbered with Roman numerals: peak I is produced by the cochlear nerve and later peaks are produced within the brain. The response from an ear that is deaf is an essentially flat line. In the sample recordings shown below, Puppy 1 heard in both ears, Puppy 2 was deaf in the left ear, Puppy 3 was deaf in the right ear, and Puppy 4 was deaf in both ears. Because the response amplitude is so small it is necessary to average the responses to multiple stimuli (clicks) to unmask them from the other unrelated electrical activity that is also present on the scalp (EEG, muscle activity, etc).

The response is collected with a special computer through extremely small electrodes placed under the skin of the scalp. It is rare for a dog to show any evidence of pain from the placement of the electrodes – if anything the dog objects to the gentle restraint and the irritation of wires hanging in front of its face. The stimulus click produced by the computer is directed into the ear with earphone. Each ear is tested individually, and the test usually is complete in 10-15 minutes. Sedation are usually not necessary unless the dog becomes extremely agitated. A printout of the test results, showing the actual recorded waveform is provided. Test results are confidential.

Hva er Baer Hørselstest for hund og Katt?

Test av hørsel kjent som BAER kommer fra Brainstem auditory evoked response som på norsk er auditiv fremkalt respons av hjernestammen. Testen ser på den elektriske aktiviteten i cochlea – sneglehuset og hørselsbaner i hjernen, enkelt forklart testes det litt på samme måte som en EKG registrerer elektrisk aktivitet i hjertet eller en antenne oppdager radio signaler. Responsen gitt er i bølger og kommer frem som en serier med topper – peaks på maskinen som registrer og analyserer dette. Det festes elektroder på hodet til hunden, og via en liten høytaler inn i øret til hunden sendes det mange klikkelyder. Responsen på dette blir samlet i en spesiell maskin. Sedasjon er ikke nødvendig på rolige dyr og resultatet er like godt for hunder i sedert eller våken tilstand, en hund må kunne forholde seg helt i ro for at testen skal kunne utføres uten sedasjon. Det er ikke noen forskjell på et Baer resultatet på en hund i våken eller sedert tilstand og en test tar mellom 10-15 minutter, og testen gir svar på om hunden er hørende eller ikke. 

Det finnes over 40 raser som har medfødt døvhet, ofte sett i raser med hvit pigment. 

Baer test er en helt vanlig praksis for oppdrettere verden over innen flere raser er dette sett på som en del av den grunnleggende testing før hunder blir brukt i avl. Vi utsteder hørselssertifikat med resultat og bildet av kurven på hundens test, tilgjengelig på norsk og engelsk, for de som ønsker det. 

Sires on Ice er eneste klinikk i Norge som har dette tilbudet i klinikk i dag. 

Det er over 40 raser med registrert nedarvet døvhet, mest kjent er testing av hørsel på Dalmatiner, Engelsk setter, Border Collie, Australian Shepherd, Bokser og Bull terrier. 

Under finner du en liste med raser hvor døvhet er registrert medfødt. Døvhet kan være både arvbart, medfødt eller komme etter en skade og eller sykdom, vi tar ikke stilling til årsak, baer test gir svar på om hunden er hørende eller ikke og hvilket øre dette gjelder. Testresultatet blir holdt konfidensielt hos oss. 

Akita

Alapaha Blue Blood Bulldog/Otto Bulldog

American Bulldog

American-Canadian Shepherd

American Eskimo

American Hairless Terrier

Anatolian Shepherd

Australian Cattle Dog

Australian Kelpie

Australian Shepherd

Australian Stumpy-tail Cattle Dog

Beagle

Belgian Sheepdog/Groenendael

Belgian Tervuren

Bichon Frise

Border Collie

Borzoi

Boston Terrier

Boxer

Brittney Spaniel

Bulldog

Bullmastiff

Bull Terrier

Canaan Dog

Cardigan Welsh Corgi

Catahoula Leopard Dog

Catalan Shepherd

Cavalier King Charles Spaniel

Chihuahua

Chinese Crested

Chow Chow

Cocker Spaniel

Collie

Coton de Tulear

Dalmatian

Dachshund

Doberman Pinscher

English Bulldog

English Cocker Spaniel

English Setter

Foxhound

Fox Terrier

French Bulldog

German Shepherd

German Shorthaired Pointer

Great Dane

Great Pyrenees

Greater Swiss Mountain Dog

Greyhound

Havanese

Ibizan Hound

Icelandic Sheepdog

Italian Greyhound

Jack Russell Terrier

Japanese Chin

Kangal Shepherd Dog

Keeshond

Kuvasz

Labrador Retriever

Lhasa Apso

Lowchen

Maltese

Manchester Terrier

Miniature Pinscher

Miniature Poodle

Miniature Bull Terrier

Parson Russell Terrier

Newfoundland Landseer

Norwegian Dunkerhound

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Old English Sheepdog

Papillon

Pekingese

Pointer/English Pointer

Presa Canario

Puli

Rhodesian Ridgeback

Rat Terrier

Rottweiler

Saint Bernard

Saluki

Samoyed

Schnauzer

Scottish Terrier

Sealyham Terrier

Shetland Sheepdog

Shih Tzu

Shropshire Terrier

Siberian Husky

Soft Coated Wheaten Terrier

Springer Spaniel

Sussex Spaniel

Tibetan Spaniel

Tibetan Terrier

Toy Fox Terrier

Toy Poodle

Walker American Foxhound

West Highland White Terrier

Whippet

Yorkshire Terrier

Under ser du eksempel på Baer Test kurver til flere valper: 

Puppy1 er Hørende på begge ører. Puppy 2 er hørende på høyre og kke hørende venstre. Puppy 3 er hørende på høyre og ikke hørende venstre. Puppy 4 er ikke hørende på noen av ørene. 

pastedGraphic.png

Source: Dr. George M. Strain, Louisiana State University, Comparative Biomedical Sciences, School of Veterinary Medicine. (Breeds not to be found in Norway has been removed from list)